Ekspozycja interaktywna
„​KRZYSZTOF PENDERECKI – DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU”

Projekt wystawy stworzony przez Mirosława Nizio i zespół NIZIO DESIGN INTERNATIONAL aranżuje istniejącą przestrzeń Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego bez istotnej ingerencji w obiekt, tworząc nową jakość i jedność stylistyczną z minimalistyczną architekturą kampusu w Lusławicach. 

Wystawa podkreśla szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład w rozwój polskiej i światowej kultury, ukazuje także bogactwo polskiej muzyki najnowszej i jej twórców. Warstwa merytoryczna ekspozycji opiera się w znacznym stopniu na prywatnych zbiorach i archiwaliach Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Dzięki współpracy Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego z Polskim Wydawnictwem Muzycznym wykorzystuje także opracowanie unikatowego w skali światowej przedsięwzięcia „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”. Pozostałe materiały są przygotowane przez zespół merytoryczny Centrum oraz poszerzone o materiały audio i video pozyskane na zasadzie licencji od producentów koncertów, spektakli czy nagrań, m.in.: Telewizji Polskiej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Opery Bałtyckiej, Opery Wrocławskiej, Opery Krakowskiej, Opery Śląskiej, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, firmy DUX. 

Przestrzeń ekspozycji podzielona jest na trzy części: Artysta, Spotkania i Dzieło, przy czym każda z nich stanowi całość, którą można oglądać niezależnie, w dowolnej kolejności. W części „Artysta” prezentowany jest dorobek Krzysztofa Pendereckiego. Mistrz ukazany jest tutaj jako obywatel świata, ambasador kultury polskiej oraz wybitna postać wyróżniona setkami prestiżowych nagród państwowych, akademickich i środowisk twórczych. Foyer wokół sali koncertowej („Spotkania”) zaprasza do zapoznania się z wielkimi wykonaniami dzieł Krzysztofa Pendereckiego oraz poszerzoną informacją o najwybitniejszych twórcach polskiej muzyki.W części „Dzieło” imponująco przedstawiony jest dorobek Krzysztofa Pendereckiego (tafle szklane z nadrukami rękopisów Kompozytora), lista dzieł Patrona CENTRUM oraz „oś czasu” wykonana w oparciu o wybór utworów polskich ostatniego stulecia przez Radę Programową projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”. Interaktywne stanowiska multimedialne lub odsłuchowe uzupełniają każdą z wymienionych części wystawy. 

Ekspozycja twórczo rozwija ideę Krzysztofa Pendereckiego związaną z powstaniem kampusu w Lusławicach, u której podstaw – obok utworzenia miejsca dla rozwoju utalentowanych młodych muzyków z kraju i ze świata – było i jest zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacja muzyki najnowszej. Finansowanie projektu zapewnione zostało dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). Ponadto projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki. 

Partnerem interaktywnej ekspozycji jest Fundacja MyWay.

Fundacja MyWay
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa
biuro@myway.pl