Organizacja Testów Słuchu Muzycznego

Listopad – Grudzień 2018 r.: Organizacja Testów Słuchu Muzycznego.Po raz kolejny przeprowadziliśmy test słuchu muzycznego dla dzieci pracowników Santander Bank Polska w Warszawie. Tym razem rozszerzając go o dodatkowe miejscowości: Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Konin i Kluczbork.

Do przeprowadzenia testu wykorzystywaliśmy miejsca silnie kojarzące się z kulturą:

* Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury,
* Miejski Ośrodek Kultury Gorzów,
* Koniński oraz Kluczborski Dom Kultury.

W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 341 osób.

Testy Słuchu to unikalna w skali kraju okazja do sprawdzenia predyspozycji słuchowych dzieci w przedziale wiekowym 4-12 lat. Wykwalifikowani specjaliści sprawdzali między innymi umiejętności: rozpoznawania tonacji durowych i molowych, pamięci melodycznej, pamięci rytmicznej, rozpoznawania wysokich i niskich tonów, rozpoznawania ilości granych dźwięków jeden po drugim, jak również ilości dźwięków granych jednocześnie. 

Uczestnicy Testu Słuchu często po raz pierwszy w życiu mieli możliwość zapoznania się
z bliska z wyglądem instrumentów klawiszowych. Dzięki możliwości uczestnictwa w wydarzeniu oswajali się również ze stresującą sytuacją wzięcia udziału w egzaminach wstępnych do szkół muzycznych. W czasie trwania testów słuchu dzieci oczekujące na swoją kolej brały udział z zajęciach rytmicznych oraz eksperymentach muzycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych opiekunów. Zajęcia te wzbudzały ciekawość świata muzyki, wśród ich uczestników. Dla najmłodszych zorganizowana została strefa zabaw. 

Jednym z ważniejszych elementów zorganizowanych w ramach Testu Słuchu Muzycznego, był wykład, mówiący o korzyściach wynikających z kształcenia muzycznego dzieci od najmłodszych lat. Prelekcja prowadzona przez wybitnych specjalistów, wykładowców akademickich: dr Małgorzatę Chmurzyńską oraz dr Amelię Golemę, była kierowana do rodziców dzieci, zainteresowanych przeprowadzeniem testu muzycznego ich pociech.
Tematy jakie zostały szczegółowo omówione, to m.in.:
* Wartości edukacji muzycznej

* Rozwój mózgu dziecka w trakcie edukacji muzycznej

* Proces aplikacji do szkół muzycznych

Fundacja MyWay
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa
biuro@myway.pl