Powstanie Fundacji MyWay

Założona w 2013 roku Fundacja MyWay koncentruje swoją działalność na wspieraniu młodych, utalentowanych muzyków klasycznych w budowaniu kariery zawodowej. Profesjonalne wsparcie Fundacji zawiera się w organizacji szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu zarządzania prawem autorskim, finansów, motywacji i radzenia sobie ze stresem. Oprócz wsparcia warsztatowego, wybrani beneficjenci otrzymują indywidualne multimedialne portfolio, zawierające profesjonalne nagrania wykonań utworów muzycznych, biografię, nagrania wideo, profesjonalną sesję zdjęciową i stronę internetową. Jest to dziś podstawowy zestaw narzędzi marketingowych ułatwiających start kariery na rynku muzycznym. 

Fundacja MyWay
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa
biuro@myway.pl